เลือกกระเบื้องปูพื้น อย่างไรดี

กระเบื้องยางลายไม้

กระเบื้องยางลายไม้

เป็นที่ทราบกันดีว่า กระเบื้องปูพื้นที่ผลิตออกมาวางขาย ในท้องตลาดนั้น มีมากมายหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อและหลากหลายลวดลาย หลากหลายขนาด จะเลือกกระเบื้องชนิดใด ประเภทใด ลวดลายใด มาใช้งานนั้น เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญ ในเรื่องของรายละเอียดเช่นเดียวกัน เพราะอะไรเพราะราคาในการติดตั้ง หรือราคาในการซื้อกระเบื้อง แต่ละแผ่นนั้น ไม่ใช่ราคาที่ถูก ยิ่งออกแบบให้มีความสวยงาม และมีความธรรมชาติและมีคุณสมบัติดีเด่น แบบที่เราต้องการมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ราคาในการจัดจำหน่าย แพงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

หากราคาจัดจำหน่ายแพง แต่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการ ก็สามารถที่จะใช้ในการติดตั้งยังสถานที่ ที่เราจะติดตั้งกระเบื้องได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะเลือกกระเบื้อง มาใช้ว่าจะใช้ชนิดใด สิ่งสำคัญคือจะต้องทำความรู้จัก กับประเภทและชนิดของกระเบื้องชนิดนั้นๆ เสียก่อนว่า แต่ละแบบแต่ละประเภท มีคุณสมบัติและมีองค์ประกอบใด ก่อนที่จะเลือกใช้ ไม่ใช่เลือกอยู่ที่เรื่องของความสวยงาม และความชื่นชอบแต่เพียงอย่างเดียว เพราะไม่อย่างนั้น เมื่อติดตั้งไปแล้ว อาจจะมาเสียใจภายหลัง เนื่องจากเลือกกระเบื้องปูพื้น ผิดประเภทและสร้างปัญหาในการใช้งาน เช่นซื้อกระเบื้องปูพื้นมาใช้ในห้องน้ำแล้วไม่มีกันลื่น สุดท้ายใช้งานแล้ว เกิดปัญหาล้มหัวแตก แบบนั้นขึ้นมา  ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเลือกใช้

ดังนั้น เรื่องของการศึกษาคุณสมบัติกระเบื้องปูพื้น ให้ตรงกับลักษณะการใช้งาน และสามารถซ่อมแซมได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหา โดยไม่ต้องรื้อทั้งระบบ จึงจะเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญมาก จะทำให้ได้ติดตั้งไปแล้วไม่เสียเวลา ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปด้วย