สิ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเข้ามาเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศไทย มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เที่ยวทั่วไทย

เที่ยวทั่วไทย

แน่นอนอยู่แล้วว่า ประเทศไทยของเรา เปิดประเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยนโยบายของรัฐบาล ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย ต่างชูนโยบาย ในเรื่องของการสนับสนุน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทั่วไทย มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งแผนพัฒนาประเทศนี้ ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้นักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทย ในปีที่ผ่านมา ก็มีทางทิศทางที่ดี ทำให้สามารถที่จะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรากหญ้า ได้มากกว่าเดิม

อย่าลืมว่ารายได้หลักๆ ที่ประเทศไทยได้มา ก็คือ รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวทั่วไทย ซึ่งประเทศไทยของเรา มีทรัพยากรมีธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สามารถดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น และน่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว มาเที่ยวทั่วไทยได้มากขึ้นเรื่อยเรื่อย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ประเทศไทยของเรา ยังจะต้องปรับปรุง องค์ประกอบหลายหลายประการ ที่จะทำให้ภาพลักษณ์ ในการท่องเที่ยวทั่วไทย ของเราดีขึ้น เช่น เรื่องของความปลอดภัย เรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของขยะมูลฝอย ที่ทิ้งกันนั้นอย่างมาก เรื่องของความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว ในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว ที่เยอะจนเกินพอดี ทำให้นักท่องเที่ยว เกิดความเบื่อหน่าย และเราสามารถที่จะจัดการ ในด้านนี้ได้ การที่เมืองไทยของเรา มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดีแบบนี้ ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลั่งไหล เข้ามายังประเทศไทย ไม่ขาดสายเพราะเรามีข้อดีข้อเด่น ในเรื่องของทรัพยากร เรื่องของความมีน้ำใจ ความยิ้มแย้มของคนไทย ที่จะทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวทั่วไทย อย่างไม่ขาดสาย